Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Kompletní ceník platný od 1. dubna 2022

Tento ceník je platný od 1. 4. 2022 pro používání sdílených kol, která nabízí společnost nextbike Czech Republic s.r.o. pro Českou republiku. Pro nextbike v jiných zemích, než v České republice a / nebo partnerských systémech platí podmínky příslušných partnerů.

 

1. Registrace

Před započetím první výpůjčky je třeba verifikovat platební kartu zasláním jízdního kreditu na svůj nextbike účet. Tento kredit lze uplatnit na půjčovném ve všech zemích, kde nextbike působí. Kredit nepodléhá expiraci a je nevratný. Minimální výše vloženého kreditu je vždy 50 Kč.

 

2. Běžné jízdné

Mechanická kola

    0-30 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Praha   30 Kč 30 Kč 300 Kč
    0-30 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Brno   28 Kč 28 Kč 300 Kč
    0-30 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Olomouc, Pardubice, Hradec Králové   24 Kč 24 Kč 300 Kč
  0 – 15 min. 0-30 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Říčany Zdarma  30 Kč 30 Kč 300 Kč
  0-15 min. 16-45 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Uherské Hradiště, Zlín, Jihlava Zdarma 24 Kč 24 Kč 300 Kč
  0-15 min. 16-60 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Hlučín, Vřesina Zdarma 24 Kč 24 Kč 300 Kč
  0-15 min. 16-75 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Opava Zdarma 20 Kč 20 Kč 300 Kč
  0-15 min. 16-45 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Písek Zdarma 16 Kč 16 Kč 300 Kč
  0-15 min. 16-45 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Prostějov Zdarma 24 Kč 24 Kč 300 Kč
  0-15 min. 16-45 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Krnov Zdarma 12 Kč 12 Kč 300 Kč
  0-15 min. 16-45 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Rychnovsko Zdarma 16 Kč 16 Kč 150 Kč

Pronájem max. 4 kol na jeden účet. Předplatné ve městech, kde je prvních 15 min. zdarma platí vždy pouze pro pronájem jednoho kola. Po využití minut zdarma, lze
tuto výhodu znovu uplatnit až po 10 minutách, v opačném případě je výpůjčka účtována.

 

E-kola 

  0-1 min. 1-2 min. Každých dalších 1 min. Max. za 24 h.
Mladá Boleslav 1 Kč 1 Kč 1 Kč 500 Kč
  15 min. 16-30 min. Každých dalších 15 min. Max. za 24 h.
Zlín 24 Kč 24 Kč 24 Kč 500 Kč
  0-15 min.* 16-45 min. Každých dalších 30 min. Max. za 24 h.
Berounsko Zdarma 30 Kč 30 Kč 500 Kč

*Max. 6 e-kol denně.

    0-15 min.* Každých dalších 1 min. Max. za 24 h.
Kladno   bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Pronájem max. 4 kol na jeden účet. Předplatné v městech, kde je prvních 15 min. zdarma platí vždy pouze pro pronájem jednoho e-kola. Po využití minut zdarma, lze
tuto výhodu znovu uplatnit až po 10 minutách, v opačném případě je výpůjčka účtována.

 

3. Měsíční předplatné (31 dní)

Mechanická kola – levnější díky Nadaci Tipsport

Nyní jen 169 Kč měsíčně
 

Prvních 30 minut zdarma na každou jízdu (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice), v ostatních městech (Ostrava, Havířov, Opava, Prostějov, Hlučín, Mladá Boleslav, Říčany, Frýdek Místek, Zlín, Uherské Hradiště, Mnichovo Hradiště), kde je již prvních 15 minut zdarma, díky městu získáváte dohromady 45 minut zdarma na každou jízdu. Po ukončení pronájmu není možné další kolo s benefitem 30 min zdarma pronajmout po dobu 10 minut.

Mechanická kola – pro držitele karet MultiSport

denně 2x 60 minut zdarma
 

Platí na všechna mechanická kola nextbike v České republice (nikoliv pro e-kola). Ve městech kde je již prvních 15 minut zdarma díky městu nebo další výhodné akce se tento benefit automaticky připočte navíc. Výhodu lze uplatnit pouze na jedno půjčené kolo ve stejnou chvíli.

Mechanická kola – pro držitele ISIC

129 Kč měsíčně
 

Prvních 30 minut zdarma na každou jízdu (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice), v ostatních městech (Ostrava, Havířov, Opava, Prostějov, Hlučín, Mladá Boleslav, Říčany, Frýdek Místek, Zlín, Uherské Hradiště, Mnichovo Hradiště), kde je již prvních 15 minut zdarma, díky městu získáváte dohromady 45 minut zdarma na každou jízdu. Po ukončení pronájmu není možné další kolo s benefitem 30 min zdarma pronajmout po dobu 10 minut.

E-kola

Berounsko, Zlín: 390 Kč měsíčně

Obsahuje prvních 30 minut zdarma na každou jízdu. Po ukončení pronájmu není možné další kolo s benefitem 30 min zdarma pronajmout po dobu 10 minut.

Kladno: bude upřesněno

 

 

Dále se pak pronájem účtuje podle běžného jízdného daného města. Sazba platí pouze pro jedno kolo. Platnost předplatného je automaticky prodloužena, pokud zákazník nezruší předplatné ve své aplikaci, na svém účtu online nebo žádostí zaslanou na servis@nextbikeczech.com.

 

4. Roční předplatné (365 dní)

Mechanická kola – levnější díky Nadaci Tipsport

Nyní jen 1049 Kč
 

Prvních 30 minut zdarma na každou jízdu (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice), v ostatních městech (Ostrava, Havířov, Opava, Prostějov, Hlučín, Mladá Boleslav, Říčany, Frýdek Místek, Zlín, Uherské Hradiště, Mnichovo Hradiště), kde je již prvních 15 minut zdarma, díky městu získáváte dohromady 45 minut zdarma na každou jízdu. Po ukončení pronájmu není možné další kolo s benefitem 30 min zdarma pronajmout po dobu 10 minut.

E-kola

Berounsko, Zlín: 1900 Kč

Obsahuje extra 30 minut zdarma na každou jízdu. Po ukončení pronájmu není možné další kolo s benefitem extra 30 min zdarma pronajmout po dobu 10 minut.

Kladno: bude upřesněno

 

Dále se pak pronájem účtuje podle běžného jízdného daného města. Sazba platí pouze pro jedno kolo. Platnost předplatného je automaticky prodloužena, pokud zákazník nezruší předplatné ve své aplikaci, na svém účtu online nebo žádostí zaslanou na servis@nextbikeczech.com.

 

5. Rezervace kol

Za rezervaci kola zaplatí uživatel 10 Kč za každé rezervované kolo a to i v případě, že si kolo nakonec nepronajme. Rezervace je platná 15 minut. Rezervovat kolo smí uživatel na dálku, ale otevřít jej může pouze až když je u něj.

 

6. Zlevněné ceny v České republice

 1. Zvláštní podmínky platí v jednotlivých městech v důsledku místních dohod o spolupráci. Další informace lze nalézt online na www.nextbikeczech.com. Případné slevy snižují ceny za vybraná předplatná.
 2. Veškeré zvláštní podmínky platí pouze na jedno kolo.
 

7. Dodatečné poplatky

 1. Faktury uvádějící individuální nájemné mohou být vydány na žádost zákazníka nebo si je zákazník může vygenerovat sám v zákaznickém účtu na našich webových stránkách.
 2. Za zpětné debetní transakce způsobené chybou uživatele vzniká administrativní poplatek 50 Kč a mohou být účtovány další vynaložené náklady.
 

8. Poplatky za služby

 1. Poplatek ve výši až 500 Kč se účtuje v případě, že půjčené kolo nebude vráceno na oficiální místo (stanici). Pokud je vzdálenost místa, kde uživatel kolo nechá, od nejbližší oficiální stanice větší než 3 km, poplatek je až 1000 Kč. Právo účtovat si vyšší poplatek v jednotlivých případech, ve kterých je skutečně vynaložený náklad vyšší než tato částka, zůstává nedotčeno. Místa návratu lze nalézt online nebo v aplikaci.
 2. V případě nesprávného uzamčení mechanického kola, které může vést k jeho odcizení, se může účtovat poplatek ve výši až 12 500 Kč. V případě nesprávného uzamčení e-kola, které může vést k jeho odcizení, se může účtovat poplatek ve výši až 60 000 Kč. V případě vrácení kola do zóny zákazu vrácení znázorněné v mapě aplikace a na webových stránkách, je účtován poplatek 1000 Kč.
 3. Uživatel má povinnost kontrolovat si ukončení pronájmu v aplikaci v sekci „Moje výpůjčky“. Pokud k ukončení nedojde, je povinen neprodleně kontaktovat zákaznickou linku, případně informovat skrz aplikaci nebo e-mail. Neoznámí-li ihned problém s vypůjčením nebo vrácením kola, bude mu účtován minimální poplatek ve výši 50 Kč. Neoznámí-li uživatel problém s výpůjčkou a doba pronájmu přesáhne 24 hodin, bude mu navíc účtován poplatek 50 Kč za každý další započatý den. Při opakovaném nenahlášení odemčeného kola, je účtován poplatek až do výše 500 Kč.
 4. Pokud uživatel odemkne kolo na dálku nebo zadáním špatného čísla kola, u kterého se nenachází, bude mu účtován poplatek 50 Kč. Při opakovaném otevření kola na dálku, je účtován poplatek až do výše 500 Kč.
 5. V případě odcizení kola v důsledku nedbalosti či účasti zákazníka, může být účtováno až 12 500 Kč v případě mechanického kola a až 60 000 Kč v případě e-kola.
 6. V případě poškození kola bude účtován poplatek za skutečně vynaložené náklady na materiál a práci. Tyto poplatky nesmí přesáhnout 12 500 Kč za mechanické kolo a 60 000 Kč za e-kolo.
 7. V jednotlivých případech si nextbike Česká republika vyhrazuje právo účtovat poplatky za služby v závislosti na skutečných výdajích.
 

9. Kontakty

Zákaznická linka: +420581652047 (pondělí-pátek 9:00-17:00)
Email: servis@nextbikeczech.com
Web: www.nextbikeczech.com