Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Zásady ochrany osobních údajů

platné od 1. dubna 2022

Jméno a adresa odpovědné osoby
Odpovědná osoba ve smyslu základního nařízení o ochraně údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů, jakož i dalších ustanovení o ochraně údajů:

nextbike Czech Republic s.r.o., IČ: 07389108, se sídlem Libušina 101, Olomouc, 779 00

Kontakt: zákaznická linka: +420581652047, e-mail: servis@nextbikeczech.com
Webové stránky: www.nextbikeczech.com

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a zachováváme je důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a deklarací o ochraně údajů.

Použití našich webových stránek je možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud je na stránkách výzva k uvedení osobních údajů (například adresa, věk, pohlaví), je to vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu. K registraci je třeba uvést jméno, příjmení, email a telefonní číslo.

Následující předpisy Vás informují o typu, rozsahu a účelu shromažďování, využívání a zpracování osobních údajů poskytovatelem.

Základní pojmy

GDPR: Nařízení (EU) 2016/679 představující právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Osobní údaj: Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů, tj. Vás)

Subjekt údajů (Vy): Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož GDPR vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Správce osobních údajů: Správcem může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

Zpracovatel: Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Zpracování osobních údajů: Je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Základní informace o zpracování dat

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa) a údaje o používání aplikace nextbike včetně lokalizačních údajů uživatelů pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně dat. To znamená, že uživatelská data budou použita pouze v případě, že bylo získáno oprávnění nebo souhlas. Dále zpracováváme údaje o reklamacích, objednávkách a údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání.

Aplikujeme organizační, smluvní a technické bezpečnostní opatření, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně údajů a chránili tak údaje, které spravujeme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo proti přístupu neoprávněných osob.

Kategorie subjektů údajů
Zpracováváme osobní údaje osob rozdělených do následujících kategorií:
1) Zákazníci (uživatelé nextbike)
2) Uchazeči o zaměstnání
3) Odběratelé novinek (zde uchováváme jméno, příjmení, emailovou adresu případně další údaje vyplněné při registraci pro zasílání různého sdělení emailem)

Účel zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba Zpracování
Naši zákazníci

Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky (poskytnutí služeb, vyřizování reklamací, provádění plateb za nájem jízdních kol apod.

 

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu), informace o historii objednávek (vč. plateb), informace o poloze jízdního kola při jeho převzetí a vrácení Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy (zejména vyřizování reklamací nebo, vymáhání pohledávek a jiných povinností z uzavřených smluv) Zpracováváme kontaktní údaje (telefon, e-mail), historii objednávek – jízd a také lokalizační údaje jako je místo vyzvednutí kola a místo odevzdání jízdního kola. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu maximálně čtyř let od ukončení smluvního vztahu.
Poskytování důkazu pro placení jízdného třetí stranou (např. společností MultiSport Benefit s.r.o., ROPID aj.) Aplikaci nextbike si můžete propojit s různými benefitními kartami za účelem snížení jízdného nebo dalších různých výhod. 

Pro validaci jízdného těmto společnostem poskytujeme číslo vaší benefitní karty, případně datum a čas začátku a konce výpůjčky nebo celkovou ujetou délku výpůjčky.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu udělení vašeho souhlasu.

Sledování polohy uživatele jízdního kola Pomocí aplikace může být sledována polohu GPS při převzetí a ukončení pronájmu.  Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (sběr informací může probíhat pouze při zapnuté aplikaci).
Poskytování dalších informací pro třetí stranu V aplikaci nextbike máte možnost napojení dalších aplikací a služeb, kterým budeme po vašem souhlasu zasílat vaše údaje či vaše data, které vygenerujete používáním aplikace. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu udělení vašeho souhlasu.
Poskytování anonymizovaných informací pro třetí stranu Data získaná při používání kol o jejich pohybu můžou být poskytnuta třetím subjektům (města, firmy aj.) například za účelem zlepšení dopravní infrastruktury. Poskytnutá data jsou anonymizovaná například ve formě heatmapy či balíku jízd a není tedy možné z nich vyčíst jednotlivé jízdy konkrétní osoby Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu maximálně čtyř let od ukončení smluvního vztahu
Uchazeči o zaměstnání  Shromažďujeme identifikační, kontaktní, kvalifikační a další osobní údaje získané v rámci výběrového řízení (zejména prostřednictvím životopisu uchazeče nebo při pohovoru). Shromažďujeme identifikační, kontaktní, kvalifikační a další osobní údaje získané v rámci výběrového řízení (zejména prostřednictvím životopisu uchazeče nebo při pohovoru). Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu 3 měsíců
Odběratelé novinek Pravidelné zasílání obchodních a obdobných sdělení e-mailem Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail) Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Ve většině případů tedy dochází k odstranění osobních údajů po ukončení smluvního vztahu. Kontaktní údaje (telefon,email) a historie objednávek (místo vyzvednutí kola, místo odevzdání kola aj.) mohou být uchovány maximálně po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu a to za účelem uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy (zejména vyřizování reklamací nebo vymáhání pohledávek a jiných povinností z uzavřených smluv).

Předávání údajů poskytovatelům platebních služeb

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smluv, například finanční instituci pověřené zpracováním plateb. Nebude docházet k žádnému přenosu Vašich dat, např. pro reklamní účely. Pro zpracování našich plateb používáme poskytovatele plateb Apcopay a Adyen. Společnost APCO Systems Ltd sídlem Nineteen Twenty Three, Valletta Road, Marsa, Malta MRS 3000. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti ApcoPay (www.apcopay.eu/privacy-policy). Společnost Adyen se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, The Netherlands. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Adyen (www.adyen.com/legal/terms-and-conditions).

Cookies
Na našich stránkách používáme tzv. „Cookies“, abychom lépe porozuměli využití naší nabídky stejným uživatelem. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá ve Vašem počítači. Slouží k optimalizaci naší webové stránky a našich nabídek. Jedná se obvykle o tzv. „Session cookies“, které jsou po ukončení Vaší návštěvy smazány.

V některých případech však tyto soubory cookies poskytují informace, aby Vás automaticky rozpoznali. Toto rozpoznávání je založeno na adrese IP uložené v souborech cookies. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a k snadnějšímu přístupu na naše stránky.

Soubory cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči, nicméně prosím, uvědomte si, že pokud to uděláte, možná nebudete moci používat plnou funkcionalitu našeho webu.

Server data
Z technických důvodů jsou shromažďovány následující údaje, které Váš internetový prohlížeč odesílá k nám nebo našemu poskytovateli webového rozhraní (tzv. Soubory protokolu serveru):

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (URL odkazujícího)
 • Webová stránka, kterou navštěvujete
 • Datum a čas Vašeho přístupu
 • Adresa internetového protokolu (IP)

Tyto anonymní údaje jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které jste poskytli, a proto neumožňují vyvodit žádné závěry o konkrétní osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely s cílem optimalizace našeho webu a našich nabídek.

Registrace

Nabízíme Vám možnost registrovat se na našich stránkách, v aplikacích nebo přes telefonní linku. Údaje zadané v průběhu této registrace, které lze vidět na vstupní straně registračního formuláře na adrese www.nextbikeczech.com se shromažďují a ukládají výhradně pro účely našich nabídek.

Možnosti kontaktu

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost kontaktovat nás pomocí emailu nebo servisní linky. V takovém případě budou informace poskytnuté uživatelem uloženy za účelem zpracování jeho kontaktu. Údaje nebudou předány třetím osobám. Srovnání shromážděných údajů tímto způsobem s daty, které mohou být shromažďovány jinými částmi našeho webu neprobíhá.

Sociální media
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních médií podle čl. 6 odst. 1 písm. a), písm. f) GDPR. Reklamní účely v nich představují pro nás legitimní zájem.

Facebook
Naše webové stránky integrují pluginy ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku jsou na našem webu označeny logem Facebook. Přehled pluginů Facebook naleznete na adrese developers.facebook.com/docs/plug-ins/.

Když navštívíte naši webovou stránku, plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook.

Data jsou přenášena a uložena na Facebooku. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili naši webovou stránku s Vaší IP adresou. nextbike nemá přístup nebo informace o obsahu přenášených dat; stejně jako jejich používání prostřednictvím Facebooku.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese en- gb.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby společnost Facebook spojila Vaši návštěvu s našimi stránkami prostřednictvím Vašeho Facebook účtu, před navštívením našeho webu se prosím odhlaste ze svého Facebook účtu. Můžete také zcela zabránit načítání doplňků Facebooku pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook Blocker“.

V naší aplikaci je integrován Facebook Software Development Kit (SDK). Facebook SDK poskytuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Pomáhá zvýšit úspěšnost reklamních kampaní, založených na Facebooku pro mobilní aplikace. To například znamená, že se na zařízeních, na kterých je již nainstalován, nezobrazuje žádná reklama odpovídající aplikace. Facebook SDK navíc umožňuje různá hodnocení instalace aplikace a úspěchu reklamní kampaně. Kromě toho lze analyzovat jednotlivé aktivity uživatelů (události) v aplikaci, aby bylo možné lépe definovat cílovou skupinu pro reklamní kampaně.

Za tímto účelem aplikace nextbike odešle pseudonymizované údaje na Facebook, jako je ID aplikace a informace, že se aplikace spustila. Identifikační číslo inzerce poskytované operačním systémem zařízení slouží jako pseudonym (název se může lišit v závislosti na operačním systému).

V případě aplikace nextbike se však ID reklamy nepoužívá k optimalizaci reklamy, ale Facebook ji odmítá, protože nextbike Czech Republic obecně bránila Facebooku v používání reklamního ID pro optimalizované reklamní účely. Individuálního uživatele proto nelze určit. Společnost nextbike Czech Republic proto nezná informace o totožnosti uživatele.

Twitter

Naše webové stránky obsahují plug-iny služby krátkých zpráv Twitter Inc, ul. Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy Twitter lze rozpoznat pomocí loga Twitter (bílý pták na modrém pozadí) a doplněk „Twitter“. Plugin Twitter je aktivován jedním kliknutím, takže váš prohlížeč vytváří přímé spojení se servery Twitteru a Twitterovým účtem. To může take vést k výměně dat s dalšími uživateli služby Twitter. Nezískáváme žádné informace o datech odeslaných na Twitter.

Nemáme žádné informace o účelu a rozsahu sběru dat a o dalším zpracování a využití dat prostřednictvím Twitteru. Další informace naleznete na adrese www.twitter.com/privacy. Můžete také konfigurovat vlastní nastavení ochrany osobních údajů v nastavení účtu Twitter.

LinkedIn

Naše webové stránky obsahují pluginy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA. V případě záležitostí týkajících se ochrany údajů mimo území Spojených států je zodpovědný LinkedIn, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Webové stránky, které obsahují plugin, způsobí, že Váš prohlížeč načte příslušné komponenty z LinkedIn.

To poskytne společnosti LinkedIn informaci, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek navštívíte. Pokud jste současně přihlášeni ke službě LinkedIn, můžete toto přiřadit k účtu LinkedIn. Pokud takové přiřazení k účtu LinkedIn není žádoucí, můžete tomu zabránit odhlášením z účtu LinkedIn před návštěvou našeho webu. Kliknutím na plugin LinkedIn jsou navštívené webové stránky propojeny s Vaším účtem LinkedIn a zpřístupněny ostatním uživatelům. Nezískáme žádné informace o datech zaslaných společnosti LinkedIn.

Nemáme žádné informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a využívání údajů prostřednictvím LinkedIn. Informace o ochraně údajů naleznete na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Kromě toho máte možnost změnit nastavení ochrany osobních údajů sami v nastavení pro váš účet LinkedIn.

Google Maps

Pluginy Google Maps společnosti Google Inc., CA 94043,1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, USA, jsou integrovány na našich webových stránkách a v aplikacích. Použitím Google Maps na našich webových stránkách jsou informace o použití a Vaší IP adrese předávány a ukládány společností Google.

Nemáme žádné informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a využívání dat společností Google. Podle Googlu tyto informace nejsou propojeny s jinými službami Google. Údaje shromážděné společností Google mohou být převedeny na třetí strany. Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním dat společností Google.

Provádění zpracování dat v Google Maps lze zabránit deaktivováním Javascriptu ve Vašem prohlížeči. To však znamená, že mapy Google Maps již nelze zobrazit.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.com/intl/en-GB/help/terms_maps/.

OpenStreetMap

Plug-iny OpenStreetMap společnosti FOSSGIS eV, Römerweg 5, 79199 Kirchzarten jsou integrovány na našich webových stránkách a v aplikaci. Používáním služby Google Maps na našich webových stránkách jsou informace o použití a Vaší IP adrese přenášeny do OpenStreetMap a uloženy.

Nemáme žádné znalosti o účelu a rozsahu sběru dat a o dalším zpracování a využívání dat pomocí OpenStreetMapu. Podle OpenStreetMap nejsou tyto informace spojeny s jinými službami. Údaje shromážděné společností OpenStreetMap mohou být převedeny na třetí strany. Použitím našich webových stránek souhlasíte se zpracováním dat pomocí OpenStreetMap.

Provádění zpracování dat s OpenStreetMap lze zabránit deaktivováním Javascriptu ve Vašem prohlížeči. To však znamená, že OpenStreetMap již nelze zobrazit.

Další informace o zásadách ochrany soukromí společnosti OpenStreetMap naleznete na adrese www.fossgis.de/datenschutzerklaerung.

Apple Maps

Zásuvné moduly služby Apple Maps společnosti Apple Inc Jedna z Apple Park Way, Cupertino, Kalifornie, USA, 95014, je integrována na našich webových stránkách a v aplikacích. Používáním aplikací Apple Maps na našich webových stránkách jsou informace o Vašem použití a adrese IP přenášeny a ukládány společností Apple Maps.

Nemáme žádné znalosti o účelu a rozsahu sběru dat a o dalším zpracování a využívání dat společností Apple Maps. Podle Apple Maps tyto informace nejsou propojeny s jinými službami. Data shromážděná společností Apple Maps mohou být sdílena s třetími stranami. Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním vašich informací společností Apple Maps.

Provádění zpracování dat pomocí aplikace Apple Maps lze zabránit deaktivováním Javascriptu ve Vašem prohlížeči. To však znamená, že Apple Maps již nelze zobrazit.

Další informace o zásadách ochrany soukromí aplikací Mapy společnosti Apple naleznete na stránce www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Instagram


Na našem webu používáme plugin Instagram. Instagram je služba společnosti Instagram Inc. Integrované tlačítko „Instagram“ na našich stránkách informuje společnost Instagram o tom, že jste navštívili odpovídající stránku naší webové stránky. Pokud jste přihlášeni do služby Instagram, Instagram může spojit návštěvu našich stránek pomocí účtu Instagram a propojit data. Instagram uloží data, která jsou přenášena, klepnutím na tlačítko „Insta“. Informace o účelu a rozsahu shromažďování, zpracování a používání údajů a o právech a volbách soukromí naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů Instagram dostupných na adrese help.instagram.com/155833707900388.

Chcete-li zabránit tomu, aby společnost Instagram spojila Vaši návštěvu s našimi stránkami prostřednictvím účtu Instagram, musíte před návštěvou našeho webu odhlásit svůj účet Instagram.

YouTube


Naše webové stránky integrují plugin video platformy YouTube, YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, společnost Google Inc, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Kromě toho používáme komponenty společnosti (videa). Zde používáme možnost „- rozšířený režim ochrany dat“, který poskytuje YouTube.

Když navštívíte stránku s vloženým videem, připojí se toto k serverům YouTube a zobrazí obsah na webu zaznamenáním Vašeho prohlížeče.

Podle služby YouTube v režimu rozšířeného soukromí jsou na server YouTube přenášena pouze data, které podstránky jste navštívili při sledování videa. Pokud jste současně přihlášeni ke službě YouTube, budou tyto informace přidruženy k Vašemu účtu YouTube. Tomuto můžete předejít odhlášením z účtu YouTube před návštěvou našeho webu.

Další informace o ochraně údajů YouTube poskytuje společnost Google pod následujícím odkazem policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

Zakódované platební transakce na této webové stránce
Platební transakce prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa / Mastercard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného SSL připojení. Šifrované spojení rozpoznáte tím, že se adresa adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou být Vaše platební údaje, které nám předáte, přečteny třetími stranami.

Použití Google AdWords
Používáme také reklamní nástroj Google „Google-Adwords“ k propagaci našich webových stránek. V této souvislosti používáme analytickou službu „Konverze a sledování“ společnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, soubor cookie je uložen v počítači. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá ve vašem počítači. Tyto tzv. „Cookie konverze“ ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobním identifikačním účelům. Pokud navštívíte některé stránky našeho webu a soubor cookie dosud nevypršel, my a společnost Google budeme moci uznat, že jste jako uživatel klikli na některou z našich reklam umístěných na Google a byli přesměrováni na naši stránku.

Informace shromážděné pomocí „konverzovacích souborů cookie“ využívá společnost Google k vytváření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky ukazují celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a také které stránky našeho webu byly následně navštívené příslušným uživatelem. My ale i ostatní, kteří inzerují přes „Google-Adwords“ neobdrží žádné informace, které by mohly být osobně identifikovány. Zablokování instalace „cookie pro konverzi“ můžete zabránit provedením příslušných nastavení v prohlížeči, například nastavení prohlížeče, která obecně deaktivují automatické nastavení souborů cookie nebo specificky blokují pouze soubory cookie z domény „googleadservices.com“.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google můžete získat na adrese services.google.com/sitestats/en.html.

Používání služby Google Analytics s funkcí anonymizace

Používáme službu Google Analytics, webovou analýzu služby Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google Analytics používá „cookies“, které jsou textové soubory umístěné na Vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají.

Informace generované těmito soubory cookie, jako je čas, místo a četnost vaší návštěvy webových stránek, včetně Vaší IP adresy, jsou přenášeny společnosti Google v USA a uloženy.

Google Analytics používáme na našich webových stránkách s funkcí anonymizace IP. V takovém případě společnost Google již zredukuje Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tím ji udělá anonymní.

Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání našich stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje, nebo jestliže třetí strany zpracují tato data jménem společnosti Google.

Společnost Google podle vlastních tvrzení za žádných okolností nepřipojuje vaši IP adresu k jiným datům Google. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči, nicméně prosím, uvědomte si, že pokud to uděláte, možná nebudete moci používat plnou funkcionalitu našeho webu.

Google také nabízí možnost deaktivace nejoblíbenějších prohlížečů, což vám poskytuje větší kontrolu nad tím, jaké informace společnost Google shromažďuje a zpracovává. Pokud tuto možnost aktivujete, informace o vaší návštěvě webových stránek nebudou předány do služby Google Analytics. Aktivace však nezabrání tomu, aby nám byly zasílány informace nebo jiné webové služby pro analýzu, které můžeme použít. Další informace o možnosti deaktivace od Googlu a způsobu povolení této možnosti naleznete na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Na našich webových stránkách používáme Správce značek Google: Správce značek Google je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat značky webových stránek prostřednictvím jediného rozhraní. Nástroj Správce tagů (který implementuje tagy) je doména bez cookies a neshromažďuje osobní identifikační informace. Nástroj spouští další značky, které mohou samy shromažďovat data. Správce značek Google k těmto datům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, bude platit pro všechny sledovací  značky implementované ve Správci značek Google (www.google.com/tagmanager/use-policy.html).

Práva GDPR
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste ve smyslu GDPR ovlivněni a máte vůči němu následující práva:

Pokud se takové zpracování uskutečnilo, můžete odpovědnou osobu požádat o následující informace:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, nebo které jsou stále zveřejňovány;
 • plánované trvání uložení osobních údajů, které se Vás týkají, nebo pokud nejsou k dispozici konkrétní informace o tom, kritéria pro určení doby uchovávání;
 • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, právo na omezení zpracování zpracovatele nebo právo vznášet námitky proti tomuto zpracování;
 • existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů;
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se Vás týkají, převedeny do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete požádat o informování o vhodných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR ve spojení s převodem dat.

Právo na nápravu
Máte právo na opravu a / nebo dokončení správcem údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba neprodleně provede opravu.

Právo na omezení zpracování
Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

 • pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožňuje správci údajů ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a odmítnete vymazat osobní údaje a místo toho požádat o omezení používání osobních údajů;
 • správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je uplatňovat nebo hájit právní nároky, nebo
 • pokud jste podali námitku ke zpracování podle čl. 21 1 GDPR a ještě nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad Vašimi důvody.

Je-li zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě jejich uložení – pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění výkonu nebo obrany práv nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo důvody důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo zpracování podle výše uvedených podmínek omezeno, bude odpovědná osoba informována před zrušením omezení.

Právo vymazat

Povinnost vymazání
Můžete požádat správce údajů o bezodkladné odstranění osobních údajů, které se Vás týkají, a ten je povinen tyto údaje neprodleně smazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 1 lit. a nebo Art. 9 odst. 2 lit. GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 • Podáváte námitku proti zpracování podle čl. 21 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly neoprávněně zpracovány.
 • Vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, je nezbytné k plnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které podléhají správci údajů.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízené podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

Informace třetím osobám
Pokud správce údajů zveřejnil Vaše osobní údaje a je povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, učiní vhodná opatření včetně technických opatření s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení s cílem informovat zpracovatele údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, které jste jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tato osobní data nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

Výjimky
Právo na vymazání neexistuje, jelikož zpracování je nezbytné:

 • k výkonu svobody projevu a informací;
 • za splnění zákonného závazku požadovaného pro zpracování podle právních předpisů Unie nebo členských států, kterým podléhá správce, nebo za plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřených regulátor;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 lit. h a i a čl. 9 3 GDPR;
 • pro archivační účely ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, jelikož právo uvedené v písmenu a) může znemožnit nebo vážně narušit dosažení cílů tohoto zpracování nebo b) uplatňovat nebo hájit právní nároky.

Právo být informován
Pokud jste uplatnili své právo na správce údajů o správnosti, vymazání nebo omezení zpracování, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly poskytnuty osobní údaje, které se Vás týkají, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nepředstavuje nepřiměřené úsilí.

Odpovědná osoba má právo být informována o těchto příjemcích.

Právo přenositelnosti dat
Máte právo obdržet osobní údaje týkající se Vás, které jste poskytli odpovědné osobě ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné osobě, která je pověřena, aniž by byla obtěžována odpovědnou osobou, jíž byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 1 lit. GDPR nebo Art. 9 odst. 2 lit. GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR a
 • zpracování probíhá pomocí automatizovaných metod. Při výkonu tohoto práva máte také právo požadovat, aby byly osobní údaje, které se Vás týkají, převedeny přímo z jednoho správce údajů na jiného správce údajů, pokud to je technicky možné. Svobody a práva ostatních osob nesmí být tím dotčeny.

Právo na převoditelnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřených správci.

Právo na námitku
Máte právo kdykoliv, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají podle čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce údajů již neprovádí zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže dokáže prokázat přesvědčivé důvody hodné ochrany zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s tímto přímým marketingem.

Pokud máte námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se Vás týkají, nebudou pro tyto účely dále zpracovávány.

Máte možnost uplatnit své právo na námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti pomocí automatizovaných postupů, které používají technické specifikace bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES.

Máte také právo kdykoli zrušit své prohlášení o ochraně údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování -, které má vůči Vám právní účinek nebo Vás významně poškozuje podobným způsobem. To se nevztahuje pokud rozhodnutí:

 • je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a odpovědnou osobou,
 • právní předpisy Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba, jsou přípustné a tato právní úprava obsahuje vhodná opatření k ochraně Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo
 • s Vaším výslovným nesouhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud čl. 9 odst. 2 lit. a nebo g GDPR platí a byla přijata vhodná opatření k ochraně Vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v odstavcích 1 a 3 přijme odpovědná osoba přiměřená opatření k ochraně Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, včetně alespoň práva na získání zásahu osoby odpovědnou osobou, jeho postavení a napadnout rozhodnutí.

Právo na „účinnou soudní ochranu“
Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní prostředek, máte právo podat opravný prostředek k orgánu dozoru, zejména v členském státě, v němž pobýváte, pracujete nebo máte podezření z porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu k GDPR.

Orgán dozoru, který podal stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

Jméno a adresa úředníka pro ochranu údajů
Právní zástupce Peter Hense, Spirit Legal LLP, Petersstraße 15, 04109 Leipzig, Německo, Änderungen der Datenschutzerklärung.

Vyhrazujeme si právo změnit prohlášení o ochraně údajů, abychom jej přizpůsobili změněným právním situacím nebo v případě změn ve službě nebo zpracování údajů. Uživatelé jsou roto požádáni, aby se pravidelně informovali o svém obsahu.